Přihlásit se

Vítejte na LACO-Wiki!

LACO - Wiki je nová webová aplikace pro validaci land use and land cover map. S použitím různých referenčních vrstev , včetně družicových a leteckých snímků z Google, Bing a OpenStreetMap , validace je jednoduchý proces který se skládá ze čtyř kroků . Po nahrání datové sady , vygenerujte a validujte vzorky a poté vytvořte zprávu s vyhodnocením přesnosti .

This latest version of LACO-Wiki was released in March 2020. Please use this version even though it may not contain any data sets, samples, validation sessions or accuracy reports that you uploaded or generated in the past. You can still access these files in the old version of LACO-Wiki at:https://old.laco-wiki.net. Note that we will migrate your data sets, samples, validation sessions and accuracy reports in the future. We will let you know when this migration has occurred. In the meantime, please upload any old data sets to this new version if you wish to continue working with them. If you have any questions, please email us at:info@laco-wiki.net.

Podělte se o své validované vzorky s námi a pomozte nám vytvořit otevřenou databázi, která může být použita ke zlepšení budoucích land cover a land use map.

Nahrávání datové sady
Můžete nahrávat vlastní mapy pro validaci buď ve formatu vektor nebo raster. V současné době přijímané formáty GeoTiff v WGS84 projekci. Po nahrání můžete navrhnout vlastní legendu pro zobrazení. Dodatečné datové sady které vám pomohou v tomto procesu validace, mohou být také nahrány.
Vygenerovat validační vzorek
Poté, co jste nahráli svou mapu , můžete vytvořit sadu vzorků validačních vzorků: s využitím náhodný , stratifikovaný nebo systematický odběr vzorků. Můžete zadat velikost každého vzorku nebo můžete být veden výpočty minimální velikost vzorku potřebnou pro požadovanou úroveň spolehlivosti pro váš projekt .
Validujte svou mapu
Použití referenční informace, jako jsou satelitní snímky, můžete validovat svůj vzorek pomocí vlastní legendy , a to buď výběrem třídy , potvrzením třídy nebo opravou chybneho klasifikovány . Můžete potvrdit vzorky sami, nebo můžete sdílet jakýkoli validační sezení k distribuci práce.
Zpráva o přesnosti
Po validaci si můžete stáhnout nezpracovaná data , confusion matrix a vytvořit si vlastní zprávu o posouzení přesnosti. Máte výběr ze nekolika možnosti různých indikátorů kvality, včetně celkovou přesnost , chyby, opomenutí a provize , kappa , průměrná vzájemná informace ( AMI ) a další.

» Začněte tím, že nahrajete svůj první datoví soubor.

» Try out the new Map Accuracy tool that produces a confusion matrix and related metrics based upon your data.

Připojte se do našeho mailing listu Připojte se do našeho mailing listu Download Quickstart Guide Download Quickstart Guide Online Guide Online Guide